28. Niedziela Zwykła - Rok C

13 października 2019, godz. 1000

Lektorzy

Czytanie 1 –Bartłomiej KMIECIK

Czytanie 2 –Bartłomiej KMIECIK

Modlitwa Wiernych –Bartłomiej KMIECIK

Ministranci

Dary –Maciej KORBANSzymon KORBAN

Kielich –Jarosław DRAB

Lavabo –Szymon KORBANMateusz CHABERKA

Dzwonki –Maciej KORBAN

Gong –Mateusz CHABERKA

Pateny –Jarosław DRAB

Puryfikacja –Mateusz CHABERKA

Zestawienie
CHABERKA Mateusz – Lavabo, Gong, Puryfikacja
DRAB Jarosław – Kielich, Pateny
KMIECIK Bartłomiej – Czytanie 1, Czytanie 2, Modlitwa Wiernych
KORBAN Maciej – Dary, Dzwonki
KORBAN Szymon – Dary, Lavabo

28. Niedziela Zwykła - Rok C

13 października 2019, godz. 1130

Lektorzy

Czytanie 1 –Adam KRECH

Czytanie 2 –Kamil POLAK

Modlitwa Wiernych –Adam KRECH

Zestawienie
KRECH Adam – Czytanie 1, Modlitwa Wiernych
POLAK Kamil – Czytanie 2

28. Niedziela Zwykła - Rok C

13 października 2019, godz. 1700

Lektorzy

Czytanie 1 –Dominik GUMUŁA

Czytanie 2 –Dominik GUMUŁA

Modlitwa Wiernych –Dominik GUMUŁA

Ministranci

Kielich –Antoni JELONEK

Zestawienie
GUMUŁA Dominik – Czytanie 1, Czytanie 2, Modlitwa Wiernych
JELONEK Antoni – Kielich

28. Niedziela Zwykła - Rok C

13 października 2019, godz. 1830

Lektorzy

Czytanie 1 –Grzegorz WOŹNIAK

Czytanie 2 –Grzegorz WOŹNIAK

Modlitwa Wiernych –Grzegorz WOŹNIAK

Ministranci

Kielich –Jan KOPACZ

Zestawienie
KOPACZ Jan – Kielich
WOŹNIAK Grzegorz – Czytanie 1, Czytanie 2, Modlitwa Wiernych
stat4u