powoli, moi Państwo, powoli

tu będzie i o albach i ornatach, i o ołtarzach i tabernakulach, i o naczyniach liturgicznych - ale wszystko bardzo powoli